Stöd till förskolan

Stöd till förskolan

 

Jag erbjuder olika typer av stöd och handledning till förskolan:

Handledning till ledare och chefer

Att leda andra är en utmanande, varierande och spännande uppgift men inte alltid så lätt. Som chef och ledare ställs man ofta inför situationer där man behöver lyssna in andra för att kunna ta kloka beslut, känna av behov för att driva utveckling framåt och vara till stöd och inspiration för sina pedagoger och familjer. Handledning ger dig en möjlighet att få samtala om det som behövs, om det som känns svårt, eller om den utveckling och förändring du behöver göra. Du bestämmer ämne och jag ställer frågorna som får dig att hitta nya vägar och ger dig stöd i din proffession. Du kan boka enstaka samtal eller boka in regelbundna samtal över en längre period.

Handledning till enskilda pedagoger och till grupper av pedagoger

Som pedagog på förskolan är man en del av det sammanhang som är förskolan just nu. En del av det som syns, märks och känns. Med sitt sätt att förhålla sig, och genom sitt sätt att samspela med barn och kollegor påverkar man känslan av vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Handledning leder till en personlig proffessionell utveckling.
Grupphandledning ger arbetsgruppen en möjlighet till gemensam utveckling. Genom gemensam reflektion där lärandet sker tillsammans, hittas nya sätt att arbeta och en fördjupad gemensam förståelse för sitt uppdrag kan ske. Handledning kan ges vid samarbetsproblem eller för att man känner ett behov av att utveckla sitt arbete tillsammans. Handledning kan också ges för att fördjupa och behålla ett redan bra samarbete genom att stärka den reflekterande förmågan och ta sig tid att formulera sina tankar och att lyssna på andra.

Specialpedagogisk handledning och konsultation

Ibland möter vi barn och barngrupper som vi av någon anledning inte hittar ett bra samspel med. Barn som utmanar oss på olika vis, som är arga, ledsna och inte alls vill samarbete. Barngrupper där det sällan råder harmoni och som inte verkar trivas tillsammans. Handledning ger en möjlighet att försöka förstå vad som sker i samspelet mellan barnet och de vuxna på förskolan eller mellan barnen i barngruppen och vi försöker hitta nya samspelsmönster och kanske nya sätt att planera och organsiera er verksamhet.

Kontakt

Petra Linder Månsson
Telefon +46765559195
Mail petra@tidforsamtal.se

Copyright © All Rights Reserved.