Om mig


Vem är jag?


Jag är certifierad Föräldra- och familjecoach, utbildad Specialpedagogisk handledare och har 30 års erfarenhet av att arbeta med relationer; barn- barn, förälder- barn, pedagog- barn, och relationer mellan de vuxna på arbetsplatsen.


Mina olika roller som förskollärare, förskolechef/rektor, specialpedagog och specialpedagogisk handledare och också nu som föräldra- och familjecoach, har gett mig erfarenhet och kunskap om samtalet som verktyg för bra, trygga och förutsägbara relationer. Jag är också mamma till tre egna barn och ett bonusbarn.  Jag är numera också farmor. Jag bor med min man i Stockholm men också delvis i vårt hus utanför Gnesta i Sörmland.


Jag lutar mig mot samspelsteorier, systemteori och har ett relationistiskt synsätt på samspel och relationer.


Relevanta utbildningar: • Certifierad föräldra- och familjecoach, Family- Lab

 • Specialpedagogisk handledarutbildning, S:t Lukas stiftelsen

 • Specialpedagogisk utbildning, Stockholms universitet

 • Rektorsutbildning, Uppsala universitet

 • Utvecklingspsykologi,  Erica stiftelsen

 • Förskollärarutbildning


Jag erbjuder: • Föräldra- och familjecoaching

 • Föräldrakurser

 • Handledning till pedagoger i förskolan- enskilt och i grupp

 • Handledning till ledare inom förskolan

 • Specialpedagogisk handledning till förskolan


Kontakt

Petra Linder Månsson
Telefon +46765559195
Mail petra@tidforsamtal.se

Copyright © All Rights Reserved.