Samtalet som verktyg

  

Vem är du i samspel med andra? Vad bidrar du själv med som får det att kännas bra, förutsägbart och tryggt? Vad är det du gör som ibland kan bli ett hinder för att det ska kännas just så? Och hur skulle du vilja ha det?

  

I dina relationer; som förälder, chef, kollega eller som partner- ja i alla de relationer du ingår i- är du en del av det samspel som ni tillsammans skapar. Att ibland stanna upp och fundera över vad du själv bidrar med i samspel med andra leder till självinsikt och till kraft att förändra och utveckla sig själv och därigenom kanske även andra. Det är ett mycket fint sätt att värna om och att vårda dina relationer, där du tar ett personligt ansvar för att skapa bra, trygga och förutsägbara relationer.

I coaching- och handlednings processer finns möjlighet till just detta; genom att du får berätta, får en möjlighet att reflektera och fundera, får spegla och vrida och vända på föreställningar om dig själv och andra, utrycka det som du känner fungerar bra och också det som skaver och att ta dig tiden att formulera hur du vill ha det för att sedan göra de förändringar som behövs. Jag stödjer ditt samtal om dig och om dina relationer genom att lyssna och ställa frågor som klargör och leder till självinsikt och som ger dig kraft att förändra och utveckla!

Kontakt

Petra Linder Månsson
Telefon +46765559195
Mail petra@tidforsamtal.se