Bokning och priser

Bokning och priser

Föräldra- och familjesamtal


Då ni kontaktar mig så bokar vi in en tid för ett första informerande samtal där ni får berätta om era behov av stöd. Jag berättar också mer om vad coaching innebär och vad jag kan erbjuda och efter det bestämmer ni om ni vill boka in flera samtal med mig. Detta första samtal är gratis. Oftast passar coaching utmärkt men ibland kan det behövas andra typer av samtal, till exempel familjeterapi eller kontakt med barn och ungdomspsykiatrin. Era förväntningar och behov behöver stämmer överens med vad jag kan erbjuda och därför är detta första samtal viktigt. Coaching erbjuds även dig som vill samtala själv.


Kontakta mig via mail petra@tidforsamtal.se

eller på telefon 0765559195


Priser:

Ett första informerande samtal är kostnadsfritt

De fyra första samtalen: 750 kr per timme inklusive moms.

Från och med det femte samtalet: 650 kr per timme inklusive moms.
Handledning till förskolan:


Ett första informerande samtal är kostnadsfritt

Efterföljande samtal: 750 kr per timme och moms tillkommer.


Kontakta mig via mail petra@tidforsamtal.se 

eller på telefon 0765559195
Kurser och temakvällar för föräldrar


Jag erbjuder kurser och temakvällar för föräldrar som vill diskutera och stärka sin föräldraroll. Teman kan vara; Hälsosamma konflikter, Från lydnadskultur till demokratisk fostran, Barns självförtroende och självkänsla eller annat som känns viktigt att prata om. Gruppen kan vara allt från 5- 12 personer.

Pris enligt offert

Kontakta mig via mail petra@tidforsamtal.se

eller på telefon 0765559195


 


 


Kontakt

Petra Linder Månsson
Telefon +46765559195
Mail petra@tidforsamtal.se

Copyright © All Rights Reserved.