Stöd till föräldrar och familjer

Stöd till föräldrar och familjer

Ibland är det inte så lätt att vara förälder

Att vara förälder är spännande och för det mesta hittar vi en bra balans mellan våra egna behov och barnets/barnens behov. Vi hittar fram till en vardag tillsammans som  fungerar bra. Men så uppstår situationer då vi inte alls förstår varandra, där våra behov krockar och där vardagen känns kaotisk och inte alls bra. Ibland blir de stunderna för många och för långa och tiden tillsammans blir fylld av konflikter. Känslan av att inte nå fram, att inte förstå varandra, kan göra att vi tappar riktningen och känner oss osäkra.
Föräldra- och familjecoaching kan ges till er som föräldrar tillsammans men erbjuds också till dig som vill samtala själv.

Att ta sig tiden att samtala

Genom coaching ger jag dig och er möjlighet att få samtala om det som behövs. Det är du som vet vad som känns bra och vad som inte fungerar. Vi startar där. Genom att du får berätta och genom att jag ställer frågor så kan du få en annan och ny förståelse för dig själv och din familj och genom det hitta nya sätt att vara tillsammans. Coaching är framåtsyftande och målstyrd- det vill säga vi samtalar kring nuläget och hur du vill att det ska vara och du får stöd i att göra de förändringar som behövs.  För att veta vilka förändringar ni i familjen behöver göra för att nå fram till varandra och börja samspela på ett sätt som känns bra- behöver vi prata om vad som är viktigt för just dig och du behöver fundera över vad det kan vara som gör att barnen väljer att inte samarbeta med dig eller med varandra i vissa situationer. Vi utgår från det som fungerar för att hitta nycklarna där. När allt känns bra- hur gör du då, hur känner du dig och hur och vad säger du då? Att ta sig tiden att samtala om sin vardag och hur vi har det tillsammans är ett mycket effektivt verktyg för att förändra sig själv och kanske därigenom även andra.
Tid för samtal!

Kontakt

Petra Linder Månsson
Telefon +46765559195
Mail petra@tidforsamtal.se

Copyright © All Rights Reserved.